Nye Ål bygdebok

(ein avgrensa internett-versjon)
    
NB. På Internett vert stoffet avgrensa til perioden 1750-1900. Biletstoffet vert heller ikkje lagt ut her.
     Trykking. Bygdeboka kom ut i 2008.
    Meir om gard og grend: sjå gardsoga (Ål bygdesoge bind III og IV (1968-1969) av Lars Opsata. )
     Linkar:  Gamle Sider      Alfabetisk bruksregister   OpneRegister      NB. Forklaringar.

Kontakt Thor Warberg, 3570 Ål.   epost   Oppdatert 5.11.2010.

Matrikkelgard
Matrikkelgard
Matrikkelgard
1. Bjørøyen 11. Nubgarden 21. Medhus
2. Øyen 12. Skjerping 22. Opheim
3. Storlien 13. Leikvoll 23. Sørbøen
4. Sire 14. Kolsrud 24. Medgarden
5. Øvre Bjørøyen 15. Rikansrud 25. Ruud
6. Storedal 16. Gåsterud 26. Høgset
7. Søre Torpo 17. Bakke/Sveinsrud 27. Kolbjørnsgard
8. Hagen 18. Ruud 28. Kvelprud
9. Torpo 19. Barskrind 29. Kvammen
10. Nyhus 20. Helling 30. Tormodsgard

Matrikkelgard
Matrikkelgard
Matrikkelgard
31. Sando 41. Baklien 51. Nordre Holo
32. Sata 42. Dybsjord 52. Sandelien
33. Krosshaug 43. Bergsgard 53. Søre Svarteberg
34. Opsata 44. Gunhildgard 54. Nordre Svarteberg
35. Skjervheim 45. Søre Sehl 55. Tveito
36. Gullhagen 46. Nordre Sehl 56. Arnegard
37. Halvorsgard 47. Skrindo 57. Trintrud
38. Bøygard 48.Øygarden 58. Løken
39. Reiersgard 49. Bakke 59. Haug
40. Arnegard 50. Søre Holo 60. Torsteinsrud

Matrikkelgard
Matrikkelgard
Matrikkelgard
61. Veslegard 71. Håheim 81. Havardsgard
62. Torsteinsrud 72. Øvre Håheim 82. Logsengard
63. Gurigard 73. Ødelien 83. Settungsgard
64. Kyrkjedeld 74. Søre Thon 84. Brattegard
65. Lappegard 75. Nordre Thon 85. Dusegard
66. Oleivsgard 76. Dokken 86. Hovdegard
67. Dokk 77. Kjellargard 87. Søre Berg
68. Gudbrandsgard 78. Ellingsgard 88. Nordre Berg
69. Medgarden 79. Lofthus 89. Toresgard
70. Espegard 80. Kaslegard 90. Tistilsgard

Matrikkelgard
Matrikkelgard
Matrikkelgard
91. Arnegard (Vats)  101. Søre Lå 111. Prestgarden  
92. Skarsgard 102. Øvre Lå 112. Huus
93. Myking 103. Styrkestad 113. Leksvol
94. Holto 104. Bjella 114. Stave
95. Ruud 105. Gjeldokk 115. Rime
96. Kvinnegard 106. Helling 116. Bakketeigen
97. Stakegarden 107. Hove 117 Tolleivsgarden Noss
98. Kolbjørnstølen 108. Varaberg 118. Larsgarden Noss
99. Dengerud 109. Ulshagen 119. Gunhildgard Noss
100. Lå 110. Sundre 120. Knutsgarden Noss

Matrikkelgard
Matrikkelgard
Matrikkelgard
121. Arnegard Noss 124. Tune 127. Breie
122. Skottebøl 125. Sundbrei 128. Breiehagen
123. Nordre og søre Strand 126. Sandåker 129. Bekkestad
 
Andre bygdefolk Militære Jarnbanefolk